Görlitz jako miasto zabytek

Style w architekturze

Style w architekturze

Wizyta w Görlitz to niezwykła podróż w czasie.

Na obszarze zaledwie kilkuset metrów można odkryć skarby z ponad 500-letniej historii europejskiej architektury. Znajdujące się w Görlitz budynki z okresu późnego gotyku, renesansu, baroku jak i secesji tworzą wspaniałą urbanistyczną syntezę sztuk.

Gotyk

Gotycki styl architektoniczny datuje się na czas pomiędzy rokiem 1130 a 1500. Przeważnie miał on swoje zastosowanie w architekturze sakralnej i zastąpił styl romański. Otwarte, przepuszczające światło pomieszczenia kościelne, duże, kolorowe witraże, ostrołuki i sklepienia krzyżowo-żebrowe są cechami charakterystycznymi dla tego stylu. Jako znak wzrostu wpływów mieszczaństwa świecka sztuka budowlana przeżyła w tym czasie wielki rozkwit, przede wszystkim w miastach i była wzorem do budowy ratuszy, fortyfikacji, szpitali i kamienic.

więcej

Renesans

Renesans, przypadający na XV i XVI wiek, nie jest tylko stylem w architekturze i sztuce, lecz także początkiem ery nowożytnej, w której zaszły zmiany w sposobie myślenia społeczeństwa, postrzegania kościoła, współżycia społecznego, odniesienia się do nauki i sztuki. Na nowo została odkryta antyczna sztuka i piękno symetrii. Po cechach charakterystycznych takich jak fantazyjne kolumny i łuki z arkadami i filarami, kopuły, bogato zdobione zwornikach, grzymsach i fryzach można rozpoznać ten styk architektoniczny. Budynek Schönhof w Görlitz jest jednym z najstarszych budynków renesansowych w Niemczech.

więcej

Barok

Barokowe budowle powstawały od około roku 1600 do około roku 1770. Swój najsilniejszczy przejaw epoka ta osiągnęła we Francji, przede wszystkim na dworze w Wersalu. Pojedyńcze dziedziny sztuki jak malarstwo, rzeźba, sztuka ogrodowa, muzyka i architektura były ze sobą zainscenizowane. Wybrany temat ustalał formę i wygląd budynku, tzn. obok malowideł na sufitach i ozdobnych rzeźb, których kontynuacja przenoszona była aż do ogrodów, ważne było zachowanie symetrii. Poczucie własnej wartości i władzy w barokowych pełnych przepychu budowlach było celem, który miał wywierać wrażenie na rywalach i podanych. Kościół katolicki posługiwał się stylem barokowym przy budowlach sakranlych aby móc pokazać swoją wielkość.

więcej

Secesja

Nazwa Jugendstil (niemiecka nazwa secesji) wywodzi się od monachijskiego ilustrowanego czasopisma kulturalnego "Jugend", z uwagi na sposób w jakim było wydane. Epoka ta datowana jest pomiędzy rokiem 1890 a 1910. Protektorzy tego stylu kierowali się przeciwko naśladowaniu historycznych stylów. Wraz ze wzrostem uprzemysłowienia i produkcji seryjnej rzemiosło artystyczne traciło coraz bardziej na znaczeniu. Charakterystycznymi materiałami budowlanymi stały się żelazo, stal, beton i szkło. Cechami secesji są naturalnie złożone formy, giętka płynna linia i bogata ornamentyka.

więcej
Nota prawna Datenschutz Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen