Görlitz jako miasto zabytek

Wieże i budowle obronne

Wieże i budowle obronne

W wielu miejscach w Görlitz, dzięki istniejącym jeszcze obiektom obronym miasta, można odtworzyć przebieg murów miejskich.

Vogtshof

Jeszcze przed powstaniem miasta znajdował się tutaj zamek władców monarchii dla ochrony przejścia na Nysie na drodze handlowej via regia. Od XIII wieku był "Foteshof" siedzibą i domem dla najwyższego urzędnika władzy monarszej. Jest to najstarsze polityczne centrum polityczne. Pomiędzy 1826 i 1830 Vogtshof został przebudowany przez państwo pruskie na koszary garnizonowe i zakład karny. Po roku 1945 służył do różnych celów, w 1975 wprowadzili się tu akademik dla studentów i część archiwum rady miejskiej.

Adres: Bei der Peterskirche 6-7, 02826 Görlitz

Międzymurze Mikołaja

Międzymurze Mikołaja jest jednym z dwóch ostatnich zachowanych części dwurzędowego muru miejskiego w Görlitz. Pierwotnie chronił on miasto z czterema wieżami miejskimi, licznymi basztami i potążnymi bramami. Sąsiadująca baszta Hother jest ostatnią z zachowanych narożnych wieży twierdzy. Armatnie otwory strzelnicze wskazują na używanie ich do obrony przedmieścia Mikołaja i przedmieścia Nyskiego. Z inicjatywy architekta krajobrazu Henrego Kraft i w ramach  ruchu Narodowej Odbudowy przez mieszkańców Görlitz w latach 1953/54 powstał w międzymurzu kompleks zieleni. Na początku lat 90-tych kompleks został poddany rewitalizacji.

Adres
Nikolaistraße, 02826 Görlitz

Mury miejskie

Punktem wyjścia do powstania miasta około 1220 roku jest ówczesny zamek czeskiego królewskiego władcy, na obszarze wokół kościoła Św. Piotra i Pawła i Vogtshofu. Wzniesienie dawało większą ochronę przed atakami i lepsze warunki do obrony miasta. Po 1250 roku powierzchnia miasta powiększyła się i drewniane palisada była stopniowo zastępowana kamienną fortyfikacją.

więcej

Wieża Mikołaja

Po raz pierwszy Wieża Mikołaja została wspomniana w 1348 roku, należała ona wraz ze swoją 1848 roku wyburzoną bramą miejską do fortyfikacji miejskiej. Po pożarze miejskim w 1717 roku jej dotychczasowy stromy dach został zastąpiony przez kopułę z latarnią. Jak w innych wieżach również tutaj pierwotny dostęp do wieży był możliwy przez mur miejski i zewnętrzne schody. Ostatni hejnalista opóścił swoje mieszkanie w górnej kondygnacji wieży w 1903 roku. Od 1969 roku w budowli znajduje się wystawa z możliwością widokową, którą opiekuje się stowarzyszenie badaczy kraju rodzinnego z Görlitz (Görlitzer Heimatforschern e.V.)

Adres
Nikolaistraße, 02826 Görlitz

Wieża Reichenbach

W 1376 roku po raz pierwszy wspomniana wieża była kilkakrotnie przebudowywanna. Do 1848 roku wieża wraz z sąsiadującym wejściem do miasta była połączona z Kaisertrutz dwoma wysokimi murami. Przejście dla pieszych pod wieżą powstał w 1869 roku. Po przymocowaniu kotew, aby umocnić stabilność wieży, malarz Arno Henschel dostał zlecenie na wykonanie herbów. Pokazują one w górnym rzędzie godła państwowe, do których w historii należało miasto i herby miast z Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast.

więcej

Kaisertrutz

Do swojej obrony miasto Görlitz posiadało 32 baszty, z których cztery zachowały się do dziś - jedną z nich jest Kaisertrutz

więcej

Baszta Wołowa

Baszta Wołowa swoję nazwę zawdzięcza drodze, która prowadziła z miasta na pastwiska. Baszta ochraniała wyjście boczne z miasta. Brama "Tor an der Kahle" została zburzona 1834 roku. Kompleks zieleni pomiędzy murem wewnętrzynm i zewnętrznym został założony w 1963 roku a w latach 1999-2000 został kompeksowo odnowiony.

Adres
Uferstraße, 02826 Görlitz

Wieża Frauenturm zwana też Grubą Wieżą

Już od 1305 roku Steintor und Steinturm (brama i wieża) dzięki swojemu położeniu przy ujściu ulicy Steinstraße, zostały wsponiane. Tylko troszeczkę budowla zmieniła swój wygląd na przestrzeni stuleci. Jednakże w XVI wieku górne obejście, które było perwotnie otwarte, zostło zamknięte. Mury w dolnej części wieży mają grubość 5,34 metra. W 1477 roku na południowej stronie bramy została umieszczona płaskorzeźba z piaskowca Bricciusa Gauske. Po zburzeniu bramy w 1852 roku została ona umieszczona na swoim teraźniejszym miejscu. Przedstawia ona nadany przez cesarz Zygmunta Luksemburskiego w 1433 herb miasta otorzony figurami Św. Marii i Św. Barbary.

Adres
ulica  Elisabethstraße, 02826 Görlitz

Photo: Alexander Römisch
Photo: Alexander Römisch
Nota prawna Datenschutz Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen