Warte zobaczenia & odwiedzenia

Historia miasta

Historia miasta

Kamienna kronika z pięciu stuleci historii Wizyta w Görlitz to niezwykła podróż w czasie.

Na obszarze zaledwie kilkuset metrów można odkryć skarby z ponad 500-letniej historii europejskiej architektury. Znajdujące się w Görlitz budynki z okresu późnego gotyku, renesansu, baroku jak i secesji tworzą wspaniałą urbanistyczną syntezę sztuk. Nie bez znaczenia ma tutaj fakt, że miasto nie ucierpiało podczas II Wojny Śwaiowej. Pochodzące z różnych epok budynki starówki zachwycają swoimi bogato zdobionymi fasadami, artystycznymi sklepieniami oraz freskami na sufitach. Nigdzie w Niemczech nie znajdą Państwo nagromadzenia tak wielu starannie odrestaurowanych zabytków.
Do najbardziej charakterystycznych budynków miasta zalicza się z pewnością ratusz, którego najstarsza część pochodzi z XIV wieku. Znane są również zbudowane na przełomie 1537/1538 roku schody ratuszowe, które stworzył sam Wendel Rosskopf, słynny budowniczy. Także dwie do dzisiaj zachowanne tarcze zegrowe na wieży ratuszowej z roku 1524 zasługują na uwagę. Dla miasta typowymi budowlami są budynki z halami sukienniczymi. Dzięki imponującym sklepieniom krzyżowym, które rozciągają się na całą szerokość hal wejściowych, mogły zapewnić miejsce całym powozom konnym. Tutaj kupcy gromadzili dawniej swoje sukno. Na starym mieście zachowało się 35 takich nietypowych budynków z elementami późnogotyckimi i renesansowymi. Na przykład Biblisches Haus (Dom Biblijny) przy ulicy Neißestraße. Jego rzeźbiona fasada przedstawia sceny biblijne ze Starego i Nowego Testamentu. W jego nezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek numer 30. Za imponującym barokowym portalem mieści się najstarsza biblioteka Saksonii – Górnołużycka Biblioteka Naukowa.

 

Kalendarium historii Görlitz


1071
pierwsze wspomnienie o Görlitz w księgach historycznych, kiedy Henryk IV przekazywał wieś „villa gorelic" biskupowi miśnieńskiemu

1076
przejście Górnych Łużyc pod lenno Czech

ok. 1220
rozwinięcie się Görlitz jako miasta

po 1268
rozszerzenie się miasta o przestrzeń dookoła dzisiejszego Obermarkt (Rynku Górnego) i osiągnięcie w ten sposób granic, które zostały zachowane przez 600 lat

1303
nadanie praw miejskich

1329
uzyskanie praw sądowniczych, praw do bicia monet i praw składu soli

1339
uzyskanie praw składu urzetu barwierskiego (rośliny barwierskiej do produkcji barwnika indygo)

1346
zawarcie sojuszu Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast z Bautzen, Kamenz, Lauban (Lubań), Löbau i Zittau

1443
nadanie w Perugii listu herbowego przez cesarza Zygmnuta

1527
nieudana próba powstania sukienników przeciwko Radzie Miasta

1635
Pokój w Pradze. Görlitz wraz z Górnymi Łużycami weszło w skład Elektoratu Saskonii

1779
założenie Górnołużyckiego Towarzystwa Naukowego

1815
Görlitz stało się pruskie i zostało częścią prowincji śląskiej

1816
otwarcie pierwszej fabraki tekstylnej

1830
otwarcie Fabryki Wagonów przez Christopha Lüdersa – do dziś największego zakładu przemysłowego

1833
wprowadzenie przez nadburmistrza Demiani nowego porządku urbanistycznego – między innymi rozebranie murów obronnych miasta

1847
Görlitz otrzymało połączenie kolejowe z saksońską i pruską siecią kolejową

1869
założenie Browaru Akcyjnego w Görlitz, późniejszego Browaru Landskron

1873
uzyskanie niezależności samorządowej przez miasto

1900
wzrost liczby mieszkańców z 30 tysięcy w roku 1860 do 81 tysięcy. Powstanie nowych dzielnic pomiędzy starym miastem a dworcem, pomiędzy Nysą a Fabryką Wagonów jak i za dworcem kolejowym

1905
otwarcie nowego Szpitala Miejskiego

1910
otwarcie Hali Miejskiej jako miejsca koncertów dla Schlesiche Musikfeste (Śląskich Świąt Muzycznych)

1925
otwarcie lotniska przez Görlitz

1945
7 maja wycofujące się odziały wojsk niemieckich wysadziły wszystkie mosty na Nysie – miasto w dużej mierze zostało nienaruszone

1945
podział Görlitz na polską część (Zgorzelec) i część niemiecką na mocy ustanowienia granicy państwowej pomiędzy Niemcami a Polsę na Nysie Łużyckiej (Konfernecja Pocztamska 1945)

1950
podpisanie Układu Zgorzeleckiego

1971
obchody 900-lecia powstania miasta Görlitz

1976
rozpoczęcie budowy dzielcy Königshufen, największego nowowybudowanego osiedla miejskiego

1990
6 maja pierwsze wolne wybory do Rady Miejskiej po wyborach gminnych w 1946 roku

1991
przyjęcie do grupy roboczej miast historycznych - Görlitz jako miasto modelowe renowacji starówki

1992
od 13 lipca Görlitz stało się miastem akademickim – założenie Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz

1993
Görlitz od 3 do 5 września było gospodarzem „Dni Saksonii" (Tag der Sachsen)

1994
przyłączenie gmin Deutsch-Ossig, Hagenwerder/Tauchitz und Schlauroth do miasta Görlitz

1995
Görlitz reprezentowało Niemcy podczas wystawy „Histeuro95" w Luksemburgu

1996
obchody 925-lecia miasta Görlitz

1997
Görlitz zostało odznaczone Europejskim Medalem za Wspieranie Myśli Europejskiej

1998
5 maja zostało powołanne do życia Europejskie Miasto Görlitz /Zgorzelec

1999
1 stycznia wcielone zostały miejscowości Kunnerwitz z Klein Neundorf i Ludwigsdorf z Ober-Neundorf a gmina Schöpstal odstłpiła powierzchnię dla miasta Görlitz

1999/2000
międzynarodowe uczczenie Jakuba Böhme przez Europa-Miasto Görlitz/Zgorzelec i przez region Górne Łużyce/Dolny Śląsk

2008
1 sierpia miasto Görlitz stało się siedzibą nowego powiatu Görlitz

Deklaracja dostępności Polityka prywatności Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen