Gospodarka Görlitz

Infrastuktura i położenie komunikacyjne

Nowoczesna, wydajna i zorientowana na przyszłość infrastruktura jest podstawą stabilizacji i dalszego rozwoju Görlitz, jako ośrodka gospodarczego. W tym kontekście równie ważne są transport, zaopatrzenie i infrastruktura cyfrowa. Miasto Görlitz opracowuje i realizuje liczne projekty, których celem jest dalsza rozbudowa infrastruktury z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju, neutralności dla klimatu i cyfryzacji.

Dzięki temu region gospodarczy i kulturowy pomiędzy Mużakowem (Bad Musaku) na północy, Wrocławiem na wschodzie, Żytawą i Libercem na południu oraz Dreznem na zachodzie stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Transport - w centrum transeuropejskiego korytarza transportowego

Miasto jest już doskonale zintegrowane z regionalną, krajową i międzynarodową siecią transportową. Jest płynnie połączone z takimi metropoliami jak Frankfurt nad Menem, Drezno, Berlin, Kijów, Wrocław i Praga. Dzięki temu Görlitz jest bezpośrednio włączone do III transeuropejskiego korytarza transportowego.

Konkretnie:

Autostrada A4 (zjazd Görlitz)
Autostrady federalne B6, B99, B115
Sieć kolejowa
Lotnisko Görlitz
Porty lotnicze: Drezno ok. 100 km, Wrocław ok. 160 km, Praga ok. 180 km, Berlin Schönefeld ok. 200 km, Lipsk ok. 220 km

Komunikacja w przyszłości

W ramach rozwoju strukturalnego całego regionu Łużyc, w najbliższych latach będą realizowane różne projekty w sektorze transportu. Celem jest m.in. dalszy strategiczny rozwój usług transportu publicznego poprzez działania w zakresie poprawy infrastruktury i usług, jak również modernizację lub rozbudowę obiektów transportowych.

Szczególne znaczenie dla Görlitz mają m.in. rozbudowa autostrady A4, digitalizacja linii kolejowej Görlitz-Drezno oraz połączenie ICE na linii Görlitz-Berlin.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć m.in. w "Zintegrowanym studium transportowym" opracowanym przez Zukunftswerkstatt Lausitz.

Infrastruktura cyfrowa

Duża część gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Görlitz dysponuje już łączami o przepustowości ponad 200 megabitów na sekundę. Kolejne są obecnie przyłączane. Stwarza to warunki dla cyfrowych procesów pracy i dalszego dostosowania środowisk pracy do nowoczesnych wymagań.

więcej

Infrastruktura zaopatrzenia: Transgraniczna sieć ciepłownicza

Miasta Görlitz i Zgorzelec współpracują na rzecz nowoczesnego, neutralnego dla klimatu zaopatrzenia w ciepło. Planują transgraniczne połączenie sieci ciepłowniczych obu miast i wspólne zaopatrzenie mieszkańców w neutralne dla klimatu ciepło sieciowe - realizacja do końca 2030 roku.

Infrastruktura medyczna

Dzięki dwóm szpitalom, dużej liczbie lekarzy specjalistów prowadzących prywatną praktykę oraz ośrodkom opieki nad seniorami i osobami starszymi, Görlitz dysponuje dobrą infrastrukturą medyczną, którą należy dalej rozwijać.

Największym świadczeniodawcą w regionie jest szpital miejski -  Städtisches Klinikum w Görlitz, zatrudniający ponad 1450 pracowników. Dzięki 17 klinikom specjalistycznym, różnym ośrodkom medycznym i partnerom kooperacyjnym, szpital miejski pokrywa prawie całe spektrum medyczne. Rocznie leczonych jest tu ponad 68.000 pacjentów w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Szpital Miejski w Görlitz, jako Szpital Akademicki Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, przywiązuje szczególną wagę do nauczania i kształcenia wysoko wykwalifikowanego przyszłego personelu medycznego.

W celu kształcenia przyszłych pracowników medycznych, szpitale i przychodnie w powiecie Görlitz współpracują również w ramach Wschodniosaksońskiej Sieci Kształcenia Ustawicznego.

więcej
Deklaracja dostępności Polityka prywatności Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen