Gospodarka Görlitz

Maksymalne dofinansowanie

Atrakcyjne możliwości finansowania - maksymalne stawki dofinansowania dla firm

Możliwości finansowania i dofinansowania dla nowo powstałych firm i przedsiębiorstw w Saksonii są bardzo zróżnicowane. W Görlitz w wielu przypadkach można skorzystać z maksymalnych stawek dotacji finansowych.

Tematy działań wspierających gospodarkę to przede wszystkim:

  • Założenie, wzrost, inwestycje
  • Badania naukowe i rozwój, technologia i cyfryzacja
  • Wspieranie rynku pracy
  • Rozwój rynku i promocja handlu zagranicznego
  • Efektywność energetyczna i ochrona środowiska

Chętnie udzielimy wsparcia w realizacji działalności poprzez wstępne doradztwo w zakresie dotacji, nawiążemy kontakt z podmiotem udzielającym dotacji i będziemy towarzyszyć podczas spotkań.

Kontakt:

Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH
ds. rozwoju gospodarczego, marketingu miejskiego i turystyki

Rozwój Gospodarczy
Telefon: +49 (0)3581 4757 40
Email: wirtschaft@europastadt-goerlitz.de

Źródła finansowania

Dotacje to działania państwa na rzecz firmy lub grupy przedsiębiorców. Dlatego też wszystkie szczeble administracji i instytucje państwowe mogą być uważane za źródła wsparcia.

Saksonia zapewnia wsparcie finansowe w formie dotacji, pożyczek i inwestycji kapitałowych.
Przegląd programów wsparcia landu saksonia można znaleźć na stronach Sächsische Aufbaubank, w skrócie SAB.

Baza danych rządu federalnego Niemiec zawiera skrócony przegląd programów finansowania na szczeblu federalnym, landowym i Unii Europejskiej: www.foerderdatenbank.de.
Można tu skorzystać z filtrów, aby zawęzić wyniki.

Dalsze informacje i usługi doradcze

Doradztwo SAB
SAB wspiera osoby, które chcą zrealizować swój pomysł na biznes lub rozwinąć istniejącą firmę.
Wsparcie te kładzie główny nacisk na nowe technologie i innowację produktów. Ponieważ badania naukowe i rozwój sprawiają, że saksońska gospodarka jest przygotowana na konkurencję i przyszłość.
Dlatego programy finansowania SAB koncentrują się na przyszłościowych dziedzinach technologii, które mają duży potencjał rozwoju w Saksonii lub są ukierunkowane na przyszłe rynki wzrostu.
W celu uzyskania osobistych porad dotyczących biznesu i technologii można skontaktować się z centrum obsługi klienta pod numerem +49 (0) 351 4910 4910
Beratungsseite der SAB


Rozwój gospodarczy saksonii
Saksonia oferuje szeroki wachlarz instrumentów finansowania projektów inwestycyjnych.
Aby uzyskać więcej informacji oraz indywidualne porady dotyczące finansowania projektów inwestycyjnych, można skontaktować się bezpośrednio z Saksońską Agencją Rozwoju Gospodarczego.
Wirtschaftsförderung Sachsen


Doradztwo w zakresie finansowania przez izbę przemysłowo-handlową IHK
Izba Przemysłowo-Handlowa IHK w Dreźnie wspiera nie tylko przy poszukiwaniu odpowiednich dotacji dla projektów, lecz także przy opracowywaniu indywidualnych propozycji finansowania projektów.
Ponadto izba także pomaga w procesie ubiegania się o dofinansowanie i oferuje możliwość sprawdzenia dokumentacji wniosku o dofinansowanie.
IHK Dresden: Finanzierung & Förderung


Doradztwo izby rzemieślniczej
Doradcy gospodarczy izby rzemieślniczej w Dreźnie chętnie udzielają  porad na temat możliwych programów finansowania.
Informują o aktualnych warunkach pomocy finansowej i wspierają przy opracowywaniu zapotrzebowania na kapitał i planu finansowego.
HWK Dresden