Gospodarka Görlitz

Specjaliści

Optymalne koszty pracy oraz wysoka produktywność

Koszty pracy regionalnych przedsiębiorstw utrzymują się aktualnie na poziomie 25% co oznacza wyraźniej poniżej sredniej krajowej. Przyczyne tego można upatrywać w wynikającym z umów taryfowych dłuższym czasie pracy oraz w elastycznych modelach czasu pracy.

Wydajność pracy pracowników z Görlitzer wzrosła w ciągu ostatnich dzisięciu lat o ponad 50%. W tym samym czasie, wzrost krajowej produktywności wyniósł 27% (pod pojęciem wydajność pracy należy rozumieć Produkt Krajowy Brutto czyli zagregowaną ilość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w ciągu godziny pracowników w danym kraju).

Od momentu wprowadzenia swobodnego przepływu pracowników, zarówno polscy jak i czescy specjaliści mogą podjąć prace bez żadnych ograniczeń. Dzięki temu możliwe są mieszne kalkulacje kosztów przy jednoczenej praworządności i znajomym otoczeniu.

Tutaj mogą Państwo zciągnąć wykres

Kształcenie akademickie

Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz kształci prawie 4.000 studentów na kierunkach: inżynieria elektryczna i informatyka, mechanika, ekonomia i językoznawstwo, nauki społeczne jak np. matematyka, nauki przyrodnicze. Wysoce nowoczesne wyposażenie i troskliwa opieka w rodzinnej atmosferze w połączeniu z intensywnymi kontaktami z regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi firmami umożliwiają studentom efektywną naukę połączoną z praktykami. Więcej informacji o szkole.

Studia + kształcenie zawodowe = KIA
Oferujemy Państwu nie tylko możliwość studiowania lub kształcenia zawodowego ale także połączenie jednego z drugim. Ten system kształcenia łączy możliwość studiowania i odbywania praktyk jednocześnie (łącznie IHK/HWK-dyplom ukończenia). Z takiej formy kształcenia czerpią korzyści  wszyscy: wyższe uczelnie, studenci i przedsiębiorcy, którzy mogą wcześnie nawiązać ścisłą współpracę ze swoim potencjalnym pracownikiem. Studia podyplomowe umożliwiają nieustające podnoszenie kwalifikacji zawodowych na poziomie akademickim, a jednocześnie pozwalają studentom być niezależnym finansowo. Więcej informacji KIA-Studium

Hochschulnetzwerk Neisse University
Dla docentów szkół wyższych i studentów w Euroregionie Nysa ponadgraniczna współpraca jest czymś oczywistym. Wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Libercu (Czechy) i Technicznym Uniwersytetem we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zittau/Görlitz stworzyła „Uniwersytet Nyski", który proponując trójnarodowościową ofertę edukacyjną, kształci młodą, międzynarodową kadrę kierowniczą. Do Uniwesytetu Nyskiego

Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau
Międzynarodowy Instytut Uniwersytecki Zittau jest najmłodszą i najmniejszą placówką akademicką Saksonii; oferuje nie tylko studia magisterskie, ale również studia doktoranckie oraz promocję i habilitację. Instytut intensywnie zabiega o studentów z krajów środkowo-europejskich, a szczególnie z państw sąsiednich: Polski i Czech, by edukować międzynarodową społeczność studencką. Priorytetami programowymi są zagadnienia z zakresu gospodarki, społeczeństwa i środowiska w innowacyjnym ujęciu (np. „Business Ethics und CSR-Management"). Do IHI

Kształcenie zawodowe

Szkoły Kształcenia Zawodowego

Osiem ośrodków w regionie oferuje różne specjalizacje jak np.: technika, gospodarka i nauki społeczne. Już na poziomie gimnazjalnym są tworzone systemy kształcenia zorientowane na przyszłość np. matura w gimnazjum zawodowym "Technik" ze specjalizacją w dziedzinie inżynierii lotniczej i kosmicznej.

Wolny rynek pracy

polscy i czescy specjaliści mogą podjąć pracę po niemieckiej stronie Görlitz bez żadnych ograniczeń. 

Od momentu wprowadzenia swobodnego przepływu pracowników, zarówno polscy jak i czescy specjaliści mogą podjąć prace bez żadnych ograniczeń. Dzięki temu możliwe są mieszne kalkulacje kosztów przy jednoczenej praworządności i znajomym otoczeniu.Wolny rynek pracy: polscy i czescy specjaliści mogą podjąć pracę po niemieckiej stronie Görlitz bez żadnych ograniczeń.

 

Prosimy o kontakt

Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
Fleischerstraße 19, 02826 Görlitz

Tel.: +49 (0) 3581 47 57 12
Email: wirtschaft@europastadt-goerlitz.de

Nota prawna Datenschutz Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen